SICÍLIE 2005
V září r. 2005 jsme se vydali autem (4 lidi) objevovat krásy italského ostrova Sicilie. Itálií jsme projeli po dálniční magistrále při východním pobřeží, přičemž jsme udělali několik zajímavých zastávek (San Marino, Castel del Monte, Alberobello a Metapontion), než jsme přes Mesinskou úžinu trajektem přejeli na ostrov samotný. Ten jsme potom objevovali především po pobřeží, kde je většina historicky a kulturně zajímavých míst. Takže jsme objeli téměř celé pobřeží ostrova. Nakonec, než jsme se se Sicilií rozloučili, jsme podnikli ještě výlet trajektem na Liparské souostroví, kde jsme si už z časové tísně mohli prohlédnout jen jeho největší ostrov Lipari. Pak už jen několik málo kilometrů opět k Mesinské úžině a přes ní víceméně stejnou cetou zpět domů. Zde několik fotografií s komentářem z naší cesty:

San Marino

San Marino. Naše první zastávka vedla do samostatné republiky San Marino, atraktivního turistického centra. Prošli jsme si celou "republiku" během několika málo hodin. Nejhezčí je procházka po hradbách opevnění (obr. - jeden ze tří středověkých hradů), odkud je krásný výhled do okolního kraje. San Marino funguje jako samostatná demokratická republika již po téměř celých 2 tisíce let. Bylo založeno křesťanským mnichem a poustevníkem Marinem, který utekl před pronásledováním za císaře Diokleciána z Dalmácie do Itálie, kde se ukryl na skalnatém ostrohu - dnešní San Marino. Po čase kolem sebe shromáždil několik křesťanů s podobným osudem a vtiskl celému společenství jakousi formu demokratické společenské samosprávy.


Castel del MonteCastel del monte. Gotický hrad nedaleko apulského Bari (JV Itálie). Byl postaven ve 40. letech 13. stol. štaufským císařem Fridrichem II. Jeho originální architektura dodnes fascinuje návštěvníky. Podobá se královské kamenné koruně, je stavěn v přísném geometrickém stylu. Tvoří ve svém půdorysu oktogon (pravidelný osmiúhelník), na jehož geometrických vrcholech jsou postaveny o 3 metry ostatní stavbu převyšující věže, které jsou též osmiboké. uvnitř je opět osmiboké nádvoří otevřené do volného prostoru.

Castel del MonteDo východního směru se otevírá jednoduchý a přitom krásný portál (na obr.). Dodnes se spekuluje o významu geometrické preciznosti hradu. Fridrich II. se totiž pilně věnoval studiu nejrozmanitějších věd od přírodovědy přes filologii až k teologii, a to nejen křesťanské. Dobře se vyznal v muslimském světě a proslul svou tolerantností vůči jinověrcům. Též matematika a astrologie mu nebyla cizí. Často se proto míní, že do originální a uhrančivé stavby Castelu del Monte vložil mnohé symboly, které se dají náležitě vzdělaným návštěvníkem číst. Existují tedy mnohé esoterické výklady stavby, které se však natolik ve svém významu rozcházejí, že se nedá s jistotou už dnes říci, zdali vůbec měla stavba nějaký hlubší symbolický význam či nikoli.

Castel del Monte     Castel del Monte
Vnitřek hradu. Hra světla a stínu, kterou vytváří krásná geometrická architektura, je v celém, dnes již značně na výbavu a výzdobu ochuzeném interiéru velice mystická. Okna se svými výklenky a schodištěm tvoří ve hře světla jakési pozvání k výstupu do oslnivě světelného jiného prostoru.

Castel del MonteCelá stavba je vybudována z různého materiálu. Žlutý půískovec, bílý, tmavý a růžový mramor. Tyto krásné materiály vytvářejí ve vzájemné kombinaci nádhernou harmonii. Jednoduchost, harmonie a elegance se zde snoubí do krásného celku.
   
      Castel del Monte

Alberobello - malebné městečko na jih od Castel del M. v jihoitalské Apůlii.  Historické centrum městečka je vystavěn z tzv. "trullů" - malých kamenných domků s úlovitou střechou. Každý domek je z nalámaného bílého vápence - střechy časem zešednou, stěny domků jsou pravidelně obílovány hustým vápenným nátěrem.
AlberobelloAlberobello

Alberobello

Alberobello

Mezoponte

Mezoponte

S. Giovanni

Scilli

Scilli

Mesina

Mesina

Mesina

Taormina

Taormina

Taormina

Taormina

Etna

Etna

Etna

Etna

Etna

Etna

Catania

Catania

Syracusi

Syrakusy

Syrakusy

Noto

již. pobř.

již. pobř.

již. pobř.

již. pobř.

již. pobř.

sic.

Agrigento

Agrigento

Agrigento

Agrigento

Agrigento

Agrigento

Agrigento

Antica

Antica

sic

Palermo

Palermo

Palermo

Palermo

Palermo

Palermo

Monreale

Monreale

Monreale

Monreale

Monreale

Monreale

Monreale

Monreale

Monreale

Monreale

Monreale

Monreale

Monreale

Monreale

Cefalu

Cefalu

Cefalu

Cefalu

Cefalu

Cefalu

Tindaris

Tindaris

Tindaris

Lipari

Lipari

Lipari

Lipari

Lipari

Lipari

Lipari

Lipari

Napoli

Pisa

Pisa

Pisa

Pisa

Pisa

Pisa

Pisa

TOPlist