VENKOV, HORY
Čeká más poměrně dlouhá cesta na jih země - do saharských dun pouštního písečného pásma Erg Chebi. Projíždíme horským pásmem Středního Atlasu. Zdánlivě jednotvárná cesta. Nicméně má jednoznačně své neopakovatelné kouzlo. Dlouhé kilometry napříč téměř panenské přírody, která svými ladnými tvary (holé kopce téměř bez vegetace) vytváří často velice estetické obrazy, hlavně ve večerním přísvitu slunce. čas od času potkáváme stáda koz a ovcí, doprovázená svými, většinou ještě dětskými, pastevci. My však tuto krajinu poznáváme jakoby z rychlíku, neztrácíme čas přílišným zdržováním, zastavujeme jen na povinnou toaletu, někdy nadstandart při zvlášť hezkých scenériích okolní přírody. V každém případě zde zažíváme, jak se to bude v budoucím cestování Marokem ještě opakovat, jak je tato severoafrická země přírodně nesmírně rozmanitá a krásná. Silnice zpočátku prochází zemědělskými oblastmi, kde projíždíme celými velikými lány obdělané půdy, v naší době cestování (pravděpodobně období sucha) bez zemědělské vegetace. Jedeme celý den po noclehu nedaleko za Fesem. Postupně se měnící krajina, která nás obklopuje, je krásnou scenérií našeho pohybu napříč Marokem (ze severu k jihu - k alžírským hranicím). Kdykoli zastavíme na místě, kde je v dohlednu nějaké lidské obydlí, nebo hlídané stádo bravu, ihned se k nám rozbíhají lidé (většinou děti), kteří žádají nějaké malé všimné od nás "bohatých" evropských kapitalistů. Snažíme se držet zásadu nedávat peníze a tak rozdáváme z našich zásob bonbóny nebo nějaké jiné sladkosti. Radost obdarovaných je upřímná - pro nás ta nejlepší odezva. Hezké je, že děti často přinesou něco malého jako revanš za naše dárky - šikovně oloupané ovoce opuncií, z palmových listů umě spletené závěsné ozdoby ve tvaru oslíků, velbloudů, či jiných místních zvířat. Jsme příjemně překvapeni, že děti jen tak nežebrají, ale často mají pro nás i příjemné překvapení jako dárek z jejich strany. A tak projíždíme krásnou a rozmanitou krajinou a těšíme se na další dobrodružství naší cesty - zvláště na vytouženou zkušenost pouště - proslulé Sahary. Na počátku pouštní krajiny (nedaleko od Erfoudu) se utáboříme a přespíme. Těšíme se na příští den, kdy, jak doufáme, se ponoříme do afrického písečného moře Sahary. Noc je krásná a informace o tom, že hvězdná obloha v noční poušti je opravdu plná světla nádherně zářících nespočetných bodů, se nám zde velice výmluvně vyplňuje.
Obrázky z venkova a hor:
Střední Atlas Stř.Atlas Stř.Atlas - komunikace Stř.Atlas Stř.Atlas Stř.Atlas Stř.Atlas Stř.Atlas - usedlost Stř.Atlas Stř.Atlas - statek Stř.Atlas Stř.Atlas Stř.Atlas - místní doprava Stř.Atlas Stř.Atlas Stř.Atlas Stř.Atlas - obydlí pastevců Stř. Atlas Stř.Atlas Stř.Atlas Stř.Atlas Stř.Atlas - vesnice Stř.Atlas Stř.Atlas Stř.Atlas Stř.Atlas Stř.Atlas Stř.Atlas Stř.Atlas Stř.Atlas Stř.Atlas Stř.Atlas Stř.Atlas Stř.Atlas Stř.Atlas Stř.Atlas Stř.Atlas Stř.Atlas Stř.Atlas Stř.Atlas Stř.Atlas Stř.Atlas Stř.Atlas Stř.Atlas Stř.Atlas Stř.Atlas Venkov - pastevectví Venkov - stáda ovcí Venkov

Zpět na ÚVOD